ForsideTillaegsmodulerLager Faq

Lager FAQ

At benytte lager i e-conomic kan spare meget tid og sikre dig overblik over dine varer.

Vi har prøvet at samle de oftest stillede spørgsmål, ét sted, så det er nemmere for dig, som kunde, at finde hvad du søger.

Fandt du ikke hvad du søgte?
Så kan du altid kigge i vores artikler om tillægsmodulet Lager eller kontakte os.

Hvordan ændrer jeg kostprisen på en vare?

Hvis din kostpris på en given vare er forkert, skal du lave en lagerregulering. I en lagerregulering er det muligt både at ændre prisen og antal på lager. Hvis du kører med gennemsnitlig kostpris, skal du, ved et antal på 0 varer på lager, ikke have nogen kostpris. Derimod skal du her bruge vejledende kostpris.

Hvordan skal jeg læse varekontokortet i e-conomic?

Lagerstyring følger den rækkefølge, som tingene sker i. For at få et overblik skal du dermed søge på kolonnen række (rk). Der er dog en undtagelse: Hvis du har minus lager og dit regnskabsår er afsluttet, og du så laver en efterregulering i det nye år, skal du sortere på dato, for at få det korrekte frem.

Hvorfor viser mit varekontokort og mit lager et forskelligt antal varer?

Når man kigger på varekontokortet, tager den kun højde for alle de finansmæssige bevægelser. Dvs. salgsfakturaer, leverandørfakturaer og lagerreguleringer. Når man derimod kigger på ”På lager”, vil den også tage højde for bevægelser på varen, som endnu ikke har regnskabsmæssig betydning. Så for køb er det modtagelser og for salg er der når der laves følgesedler.

Hvorfor stemmer rapporten "Finanslagerværdi" ikke med min lager-konto?

Der kan være flere årsager til at rapporten "Finanslagerværdi", ikke stemmer overens med saldoen på din lager-konto.

Det kunne eksempelvis være..

  • der er lavet en fejl i lageråbningen. Hvis der er mistanke om fejl, er det vigtigt at kontrollere om rapporten "Finanslagerværdi" og saldo på lager-konto stemte ved åbningen af lageret.
  • der er lavet direkte posteringer på lager-kontoen, via kassekladden under "Regnskab". Direkte posteringer vises ikke i rapporten "Finanslagerværdi". Derfor kan der være forskel på den saldo der vises i rapporten "Finanslagerværdi" og den faktiske saldo for din lager-konto, der vises i din kontoplan eller i rapporten "Saldobalance".
  • der er lavet lagerregulering(er) med lager-kontoen, som modkonto. Hvis din lager-konto er påført som modkonto, når der laves en lagerregulering, vil denne regulering have nul-effekt på regnskabet. Det vil sige, hvis man kigger på lager-kontoen i kontoplanen eller i rapporten "Saldobalance", kan man ikke se nogen forskel før og efter reguleringen. Det er tilfældet, fordi reguleringen blot fører værdi ud, og ind på samme konto igen. Rapporten "Finanslagerværdi" vil dog blive påvirket af reguleringen, fordi denne rapport ikke tager højde for hvilken modkonto der påføres, når du laver din regulering.
    Problemet kan dog løses ved at bruge et finansbilag eller en lagerregulering, der fører den oprindelige regulering retur.

Hvordan nulstiller jeg mit lager?

Det er vigtigt, dit lager er retvisende, for at regnskabet for dit lager bliver korrekt. Men det kan jo ske, at dine kostpriser er helt forkerte eller du her fået lagt et forkert antal varer ind på dit lager.

Heldigvis er der råd for sådanne fejl. Vi har skrevet en vejledning, der forklarer hvordan du nulstiller dit lager.

Hvordan sletter jeg en ordre jeg har registreret som leveret?

Hvis du under ”Ordrer” har en ordre liggende, som enten er forkert eller er blevet ’leveret’ ved en fejl, skal man lave lidt forarbejde, før den kan slettes eller rettes. Det indebærer at man skal ophæve sendt status, redigere i ordren, registrere den som sendt, overføre ordre til levering og under følgesedler skal man ændre i antallet så der ender med at stå 0. Så er det altså muligt at gå under ”Ordrer” igen og slette ordren.

Hvordan beregner e-conomic kostpris?

Kostprisen i e-conomic bliver udregnet som en gennemsnitlig kostpris. Det vil sige, hvis du den ene dag køber 10 æbler til 10 kr. stykket. Næste dag køber du så igen 10 æbler, men til en pris af 5 kr. stykket. Ud fra de to køb bliver din kostpris altså reguleret til at være 7,50 kr. stykket ((10x10)+(10x5)/20 = 7,50). Så hvis du har købt varer til forskellige indkøbspriser, forklare det hvorfor din kostpris har ændret sig.

Hvad bruges feltet 'Vejl. kostpris' til?

Hvis du sælger alle antal af en bestemt vare på dit lager, eller sælger varer før du har modtaget og betalt for dem, vil det være den vejl. kostpris - du har indstillet på hver enkelt vare - varerne bliver beregnet udfra. Dette gøres, fordi e-conomic ikke kan beregne den gennemsnitlige kostpris på en vare, den ikke kender indkøbsprisen på - eftersom der her er tale om en beregning med ubekendte, idet indkøbet endnu ikke er tastet ind i dit regnskab. Når du har tastet og bogført din vareleverandørfaktura, vil e-conomic automatisk danne en efterregulering for at justere din vares beregnede gennemsnitlige kostpris, nu programmet kender den reelle indkøbs-/kost-pris på din vare.

Når min ordre overføres til fakturering, laver e-conomic et nyt ordre nr. <html><br></html> Hvordan får jeg det originale ordrenummer til at fremgå af min faktura?

Når man har tilknyttet lager til sin aftale, får man flere muligheder, bl.a. kan man nu overføre flere ordrer til én faktura. For at dette ikke skal forvirre mere end det gavner, betyder det at lige så snart man benytter lageret, er det ikke længere en mulighed at beholde ordrenummeret igennem det hele. Hvis du vil beholde ordrenummeret på fakturaen, skal du konvertere ordren til faktura. Så forsvinder ordren fra ordreoversigten og dermed forsvinder muligheden for levering, følgesedler og lign. også.

Når jeg køber varer, skal jeg så bruge både bestilling, modtagelse og vareleverandørfaktura?

Det er ikke nødvendigt at gå hele møllen igennem, det er dog en forudsætning at man laver en vareleverandørfaktura, da det er her den bogføringsmæssige del sker.

Jeg vil gerne angive en kostpris, på en vare jeg endnu ikke har på lager

e-conomic beregner en gennemsnitslig kostpris, af alle varer du har på dit lager. Eftersom der er nul antal af denne vare på dit lager, vil den gennemsnitlige kostpris blive beregnet til nul kroner. Hvis du ønsker at angive en kostpris på en vare, du endnu ikke har fået på lager, skal du benytte dig af feltet "Vejl. kostpris" på din vare. Dette felt benytter e-conomic netop til at beregne varer der endnu ikke er på lager og derfor ikke har en beregnet gennemsnitlig kostpris.

Jeg har lavet en lageroptælling – hvordan fører jeg den ind i e-conomic?

En evt. lageroptælling, skal registreres i e-conomic, via lagerreguleringer. En måde man kan gøre det på, er ved at hente sin finanslagerværdirapport til excel, rette den til i forhold til hvor meget der skal redigeres før det fysiske lager og lageret i e-conomic, passer (hvis du har talt ti styk, af en enkelt vare på dit fysiske lager og dit lager i e-conomic siger otte styk, skal du altså ændre tallet i rapporten til to styk). Når du har rettet rapporten til, skal du indlæse din regulering og bogføre den.

Jeg køber varer i udenlandsk valuta, men sælger i Danske Kroner <html><br></html> Hvordan gør jeg det i e-conomic?

Ved bestilling i en anden valuta, er det vigtigt at vareleverandørens opsætning er korrekt. Du skal sørger for at sikre dig at der står den korrekte valuta på vareleverandøren og ikke mindst den korrekte momszone.

Jeg bestiller varer i Euro, men prisen e-conomic foreslår er i Danske Kroner <html><br></html> Hvordan ændrer jeg det?

Den pris den vil foreslå, vil altid være den numeriske værdi, du har skrevet i dit varekartotek. Hvis dette er i DKK, er det også dette beløb den vil foreslå. Derfor er det vigtigt at man manuelt korrigere sine enhedspriser til de valutapriser, som man bruger.

Min vareleverandørfaktura indeholder varer, der ikke skal på lager

En vareleverandørfaktura kan kun indeholde varer der ligger på lageret, så hvis du skal registrere vare der ikke skal ligge på lageret skal du lave en leverandørfaktura med samme fakturanummer.


Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér.

tillaegsmoduler/lager/faq · Sidst ændret: 2019/08/19 09:46 af Kathrine Grotkær Sørensen