ForsideRegnskab Udligning-udligning-i-fremmed-valuta-i-lukket-regnskabsaar

Udligning af posteringer i fremmed valuta i et lukket regnskabsår

Har du bogført posteringer i en fremmed valuta (f.eks. EUR), og vedrører din postering et lukket regnskabsår, er du nødt til at genåbne regnskabsåret, for at få udlignet posteringerne.

I denne artikel kan du se et eksempel på, hvordan du kan:

  1. få udlignet posteringen,
  2. bogført valutakursdifferencen
  3. og herefter tilbageført valutakursdifferencen, så dit gammelt regnskab stadig er korrekt.

Er du i tvivl, om dette er fremgangsmåden for dig, skal du kontakte din revisor eller bogholder.

Udlign posteringer i fremmed valuta i et lukket regnskabsår

I eksemplet her, findes der posteringer tilbage i 2012, som endnu ikke er udlignet, og valutakursdifferencen er således heller ikke bogført.


Fig. 1.0 Udligning af posteringer i EUR og valutakursdifferencen

Eftersom der er aflagt regnskab for 2012 og de efterfølgende år, skal udligningen egentlig ikke have en påvirkning på regnskabet for 2012, når du udligner i 2014.

Men når begge posteringerne er udlignet, vil du kunne se, at der nu er blevet bogført en valutakursdifference på Kr. 0,24 med samme bogføringsdato, som indbetalingen.


Fig. 2.0 Udligning af posteringer i EUR og valutakursdifferencen

Valutakursdifferencen vil altså have en påvirkning i dit regnskab i 2012, som du er nødt til, manuelt, at rette.

Kurstab eller kursgevinst

For at kunne rette de korrekte konti, skal du først finde ud af, hvor valutakursdifferencen er bogført. Er det et kurstab eller en kursgevinst?

Under fanebladet indstillinger → systemkonti kan du se de forskellige valutakursdifference konti. I eksemplet her er der bogført på konto 4480, da kursdifferencen er et tab, bogført på debitorer.

Du kan nu gå på fanebladet ”Rapport” og her vælge menupunktet ”Kontokort” – og tage et kontokort over konto 4480, for at få vist posteringen.


Fig. 3.0 Udligning af posteringer i EUR og valutakursdifferencen

Hvad modposteringen på denne er, afhænger af dine systemkonti. Dette eksempel er meget forsimplet, typisk vil du få mange posteringer frem, så et godt råd er at finde posteringerne via Bilagsnr. eller Dato.

Du er derfor nødt til at tilbageføre denne valutakursdifference. I eksemplet skal der derfor på konto 4480 krediteres kr. 0,24 og debiteres kr. 0,24 på debitor med kontonr. 125, så vil den samlede påvirkning være 0, se nedenstående postering.Fig. 4.0 Vær opmærksom på, at din regulering af valutakursdifferencen skal føres i DKK (grundvaluta), da det er sådan valutakursdifferencen oprindelig er bogført.

På debitoren og kontokortet, vil dine posteringer give 0 kr. da du har nu sørget for:

  1. at få udlignet den gamle postering,
  2. bogført valutakursdifferencen,
  3. og herefter tilbageført denne, så dit regnskab stadig er korrekt.

Valutakurs differencen vil nu ligge som en åben post på aftalen med en bogført dato i et gammelt regnskabsår.


Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Tilbage til emnet og læs mere om Udligning
Tilbage til emnet og læs mere om e-conomic og valuta

Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér.

regnskab/udligning-udligning-i-fremmed-valuta-i-lukket-regnskabsaar · Sidst ændret: 2017/05/09 10:58 (ekstern redigering)