ForsideRegnskab Leverandoerer-kun-postering

Opret en leverandørbetaling samtidig med leverandørfakturaen

Ved brugen af ”Kun postering” slipper man for, senere, at skulle oprette leverandørbetalingen og foretage udligning.

Husk at udfyld feltet fakturanummer, hvis der skal ske udligning med det samme.

Kender man ikke baggrunden for navnet på denne funktion, så kan man ikke umiddelbart læse sig til, hvad funktionen dækker over, men funktionen dækker over en oprettelse af en leverandørbetaling samtidig med, at man opretter en leverandørfaktura.

Grunden til, at den kaldes ”Kun postering” er, at man vælger, ikke at benytte sig af en anden funktion, som findes i programmet, nemlig den at overføre betalinger til sin bank, via en fil fra e-conomic.

I stedet opretter man kun leverandørbetalingen, samtidig med at man opretter leverandørfakturaen.

Feltet Betalingskonto har ændret navn til Beholdningskonto i skærmbilledet. Når du vælger typen "kun postering" vil der her, automatisk, blive vist den første beholdningskonto, du har sat op. Ønsker du at benytte en anden konto, kan du bruge rullemenuen til højre for feltet.

Hvis du altid benytter en anden beholdningskonto, end den der kommer først i din rækkefølge, kan du ændre rækkefølgen for dine beholdningskonti i "Opsætning" i din kassekladde.

Sådan laver du en leverandørbetaling samtidig med du bogfører leverandørfakturaen

Ved oprettelse af en leverandørfaktura, kan man i feltet ”Betalingstype” vælge ”Kun postering”. Vælger man ”Kun postering” (kan også være valgt på leverandør og er således ikke et valg, som man skal gøre i kladden), ændres feltet ”Forfaldsdato” til ”Betalingsdato” og et nyt felt ”Betalingskonto” dukker op.

Betalingsdato-feltet beregnes på baggrund af den betalingsbetingelse, som er valgt på leverandøren under "Leverandøerer". Betalingskontoen, som automatisk er valgt i feltet ”Betalingskonto”, er den konto, som man i sin kladde (Daglig), har valgt som den første beholdningskonto.

Betalingsdato og betalingskonto dog kan ændres.

Når betalingsdato og betalingskonto er udfyldt og man klikker på OK, oprettes ikke kun registreringen for leverandørfakturaen, men også registreringen for leverandørbetalingen.

I bogføring kan man undlade at bogføre betalingen ved at frasortere betalingen via datoafgrænsning. Derved venter man med bogføring af betalingen til det tidspunkt, hvor man har tjekket på sit bankkontoudtog, at betalingen rent faktisk er sket.

Er feltet ”Fakturanr.” udfyldt i forbindelse med registrering af leverandørfakturaen, vil betalingen automatisk blive udlignet med fakturaen ved bogføring af selve betalingen.


Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Tilbage til emnet og læs mere om Leverandører


Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér.

regnskab/leverandoerer-kun-postering · Sidst ændret: 2017/05/09 10:58 (ekstern redigering)