ForsideRapporter Regnskab-saldobalance

Saldobalance - Rapporter

Denne rapport viser bevægelserne på finanskontiene (drift- og balanceposter) i en nærmere bestemt periode og muliggør sammenligninger med tidligere perioder.

Rapporten kan vise alle eller udvalgte konti.

Bemærk!
Når du trækker en saldobalance med sammenligningen "Samme periode året før + ÅTD" viste rapporten tidligere beløb inklusiv primopostering, i året perioden hørte til, under overskriften "Perioden". Eftersom Primoposteringen i starten af et regnskabsår ikke har noget at gøre med netop dén periode der vises, inkluderes primoposteringen ikke længere i den viste saldo for perioden.

Her kan du se en video om, hvordan du trækker en Saldobalance. (Klik på Youtube ikonet i videoen, for at få åbnet videoen i Youtube).

Sådan opretter du en saldobalance

  1. Klik på "Rapport" > "Regnskab" > "Saldobalance".
  2. Udfyld felterne - se evt. "Oplysninger om felterne" nedenfor.
  3. Klik på "OK".


Oplysninger om felterne
Bemærk, at ikke alle felter er obligatoriske.

Felt Handling
Fra/Til dato Datointerval for saldobalancen.
Fra/Til konto Kontonummerinterval for saldobalancen.
Bemærk: Hvis den ikke udfyldes, vises hele kontoplanen.
Vis konti med 0-saldo Markér dette felt for at inkludere konti med 0-saldo.
Medtag kladdeposteringer Markér dette felt for at inkludere ikke-bogførte kladdeposteringer, for den søgte periode.
Sammenligning Vælg de tal, der skal sammenlignes med.
* År til dato: Fra begyndelsen af regnskabsåret til den dato der er indtastet i feltet ”Til dato”.
* Samme periode året før
* Samme periode året før + ÅTD: Sammenholder både "År til dato" samt "Samme periode året før" i én rapport.
* Budgetsammenligning: Her kan du sammenligne dine data med dine budgettal og se om der evt. er en (+/-) difference.
* Primosaldo: Saldo ved regnskabsårets start.
Vend fortegn (ikke aktiver) Vender fortegnene (+/-) på alle konti undtagen aktivkonti, hvis du udfylder kontonumrene i felterne fra/til aktivkonto. Sætter du flueben her, vises rapporten med omvendt fortegn, hvilket typisk anvendes af revisorer eller bogholdere til rapportering. Rapporten er derfor brugbar for alle, som ikke nødvendigvis har en regnskabsmæssig tilgang til rapportering.
Fra/Til aktivkonto Indtast et kontointerval for dine aktivkonto.
Fra/Til Aktivkonto Når der er valgt "Vend fortegn", bliver "Fra/Til aktivkonto" synlig så det kan specificeres.

Vis/skjul søgeområde

Du har mulighed for at få vist din søgning over din fremsøgte rapport, ved at klikke på de to pile.

Tip og trick
Der kan være to årsager til at saldoen ikke er ens på kontokortet og saldobalancen:

1) Valg af opsætning af rapporten f.eks dato, med eller uden kladdeposteringer eller valg af valuta om findes på kontokortet (skal være "omregnet")

2) Der er bogført på kontoen efter årsafslutning. Kontokortet beregner saldo helt tilbage fra første postering til "til dato", hvorimod saldo i saldobalancen er fra sidste afsluttet primo og frem til "til dato".
Er der valgt samme opsætning, så afslut tidligere regnskabsår igen. Og ikke bare seneste regnskabsår, der kan jo ved en fejl være blevet bogført i det første regnskabsår i programmet. Så afslut alle regnskabsår, hvis det ikke hjælper med det seneste. Og start med det ældste først!

Slå op i ordbogen
Vil du vide mere om saldobalancens betydning, kan du studere det nærmere i e-conomics regnskabsordbog.
Saldobalance må ikke forveksles med betalingsbalance, da betalingsbalancen er en generel ting for et land. Læs i e-conomics regnskabsordbog, hvad betalingsbalance er.

Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Tilbage til emnet og læs mere om Rapporter
Tilbage til emnet og læs mere om Checkliste-til-konvertering-fra-andet-regnskabsprogram
Tilbage til emnet og læs mere om Checkliste-til-konvertering-fra-andet-regnskabsprogram-finansposter

Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål der.

rapporter/regnskab-saldobalance · Sidst ændret: 2020/03/08 17:34 af Kathrine Grotkær Sørensen