ForsideIndstillingerVirksomhed-stamoplysninger Anonymisér_kundedata

Anonymisér kundedata (GDPR)

Iblandt reglerne i EUs GDPR om beskyttelse af personoplysninger, findes artikel 17 som omhandler "Retten til at blive glemt".

Artiklen fastslår at en person har ret til at bede om at personoplysninger om sig selv, en given virksomhed har registreret, skal slettes eller anonymiseres hvis de ikke længere er relevante.

Bogføringsloven kræver at du opbevarer regnskabsmateriale i fem år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Derfor vil oplysninger om dine kunder forblive relevante i opbevaringsperioden og kan ikke slettes eller anonymiseres.

Hvis din kunde ønsker at du fjerner data, kan du anonymisere kundens data i e-conomic, så længe der ikke er åbne poster på kunden og data er mere end fem år gammelt. I denne artikel, viser vi dig hvordan.

Sådan aktiverer du funktionen

Det er let at aktivere anonymiseringsfunktionen i din aftale.

  • Tryk på det orange tandhjul, øverst til højre.
  • Vælg "Alle Indstillinger"
  • Tryk på "Redigér" udfor afsnittet 'Virksomhed'
  • Sæt flueben i feltet "Anonymisér kundedata (GDPR)"
  • Tryk på den blå knap 'OK'

Sådan bruger du funktionen

Start med at gå ind i menuen "Anonymisering af Kunder"

  • Tryk på det orange tandhjul, øverst til højre
  • Vælg "Alle Indstillinger"
  • Tryk på "Anonymisering af Kunder" i menuen til venstre på skærmen.

I søgningen skal du vælge hvilke kunder, du vil medtage i din anonymisering. Husk at data på dine kunder, kun kan udlignes, hvis data på kunden lever op til et par krav: 1. Data på kunden skal være mere end fem regnskabsår gammelt. 2. Alle poster på kunden skal være udlignet.

Tryk 'OK' for at søge efter kunder, hvis data kan anonymiseres.

Advarsel!
Anonymisering af kundedata kan ikke fortrydes. e-conomic kan ikke gendanne data, som er blevet anonymiseret.

På listen vises kun kunder, hvis data, du kan anonymisere. For at anonymisere data, skal du trykke på ikonet til højre "Anonymisér". Tast kundenummeret ind, for kunden hvis data skal anonymiseres og tryk 'OK'.

Herunder kan du se et eksempel på en kunde i e-conomic før og efter data er blevet anonymiseret. Både dokumenter såsom faktura, tilbud, ordrer, mv. og poster i regnskabet bliver anonymiseret - udelukkende økonomien vil stå tilbage.

indstillinger/virksomhed-stamoplysninger/anonymisér_kundedata · Sidst ændret: 2019/12/19 11:37 af Andreas Rostved