ForsideImport-af-data Import-af-kontoplan

Importér kontoplan

Du kan også importere din kontoplan i e-conomic. Kontoplanen skal være i formatet CSV (semikolonsepareret), som fx Microsoft® Excel kan gemme i.

Her kan du se en video, der viser, hvordan du finder og tilpasser en excelfil som derefter kan indlæses i e-conomic. Ved at klikke på ikonet "YouTube" kommer du ind på vores YouTube kanal.

Følg trinnene og få importeret din kontoplan.

 1. Først skal du sørge for at have filen med din kontoplan, gemt som en CSV fil.
 2. Dernæst skal du sørge for at ændre/skrive kontotypen, som tal i din fil, se afsnittet "kontotype" nedenfor.
 3. Indsæt evt. nøgletalskoder i din fil, hvis du vil have dem med i din import, se afsnittet "nøgletalskoder".
 4. Klik på ikonet "importér kontoplan", når du er klar.
 5. Klik på "gennemse" og hent din CSV fil fra din PC.
 6. Klik på "OK" for at importere din kontoplan.

Kontotype

Før du kan importere din kontoplan skal kolonnen kontotype "oversættes" fra tekst til et tal. F.eks vil en konto af typen "Drift" svare til tallet 1 i kolonnen, hvor du har din kontotype.

Kolonnen 'Kontotype' skal udfyldes. Det gør du med et tal fra 1-6 på følgende måde:

1 = Drift
2 = Status/Balance
3 = Sumfra
4 = Overskrift
5 = Overskrift Start
6 = Sumintervaller

Nøgletalskoder

Hvis du vil have dine nøgletalskoder med i din kontoplan i forbindelse med importen, kan du udfylde kolonnen 'Nøgletalskode' med et tal fra 1-21 på følgende måde. Igen skal teksten oversættes til et tal der passer, f.eks vil "Variable omkostninger" svare til tallet 2:

1. Omsætning
2. Variable omkostninger
3. Direkte lønninger
4. Øvrige direkte omkostninger
5. Kapacitetsomkostninger
6. Afskrivninger
7. Finansielle poster
8. Ekstraordinære poster
9. Selskabsskat
10. Anlægsaktiver
11. Varebeholdninger/igv. arbejder
12. Debitorer
13. Øvrige omsætningsaktiver
14. Likvide beholdninger
15. Egenkapital
16. Privat indskud/hævet
17. Hensættelser
18. Langfristet gæld
19. Kreditinstitutter
20. Kreditorer
21. Øvrig kortfristet gæld

 • Hvis du benytter Excel på en MAC-computer, er det vigtigt, at du gemmer filen som windows-csv-format og ikke som alm. csv-format, da det ellers kan give problemer med at importere filen.

Regnskabsopsætning

Foruden moms opsætningen ovenfor, skal følgende også oprettes:

Her kan du se et eksempel på en kontoplan til indlæsning:

Dansk standard kontoplan oversat til engelsk

Har du brug for en dansk standard kontoplan oversat til engelsk , kan du evt. benytte linket → Få en oversat version af en dansk standard kontoplan

Dansk kontoplan (Excel ark) konverteret til import i en engelsk aftale

Skal du importere dit danske Excel ark (kontoplan) ind i en engelsk aftale? Se hvordan du konverterer Excel arket fra semikolon- til kommasepareret, så du kan importere den i aftalen.

Tip og tricks Hvis du ikke allerede har oprettet momskoder/-konti, bliver de automatisk oprettet, når du importerer kontoplanen. Husk at tilrette momskoderne i "momskonti", når kontoplanen er importeret.

Det skal du være opmærksom på ved indlæsning af CSV-filer

Når du indlæser CSV-filer i e-conomic, er der flere ting du skal være opmærksom på og som kan drille i din indlæsning.

 • Når du importerer data fra en CSV fil, så sørg for at filen er skrevet i enten tegnsættet ISO8859-1 (hvis du kører Mac eller Linux) eller hvis det er Windows - Codepage 1250 - så får du også æøå korrekt med.
 • Konti, der allerede er oprettet, bliver ikke importeret eller ændret.
 • Hvis du skal importere en kontoplan med afdeling, er det vigtigt, at du i kolonnen "Tvungen afdeling" er opmærksom på, at hvis: kolonnen efterlades blank, med et "0" eller med "-", opfattes dette som "nej". Alt andet tolkes, som et "ja".
 • Når du skal importere din kontoplan, skal du være opmærksom på, at der ikke må være 0 i kolonnen "Nøgletalskode". Hvis du ikke har nogle "Nøgletalskoder" skal kolonnen være blank.
 • Hvis du importerer en kontoplan fra en "gammel" aftale, og du ikke kan få lov til at importere kontoplanen, så kan det evt. skyldes, at du skal bytte om på kolonnen "Sumfra/momsinterval" og kolonnen "Momskode", så kolonnen "Sumfra/suminterval" kommer før kolonnen "Momskode".
Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Læs mere om Import af data
Læs mere om Kontoplan
Læs mere om Checkliste-til-konvertering-fra-andet-regnskabsprogram
Læs mere om Checkliste-til-konvertering-fra-andet-regnskabsprogram-finansposter
Læs mere om Kontoplanen - C5

Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér.

import-af-data/import-af-kontoplan · Sidst ændret: 2017/05/09 10:58 (ekstern redigering)