ForsideSummasummarum Trin3

Trin 3: Importer kontoplan og regnskabsopsætning

Denne vejledning er trin 3 ud af 4, du skal igennem for at få flyttet al din regnskabsdata fra summasummarum til e-conomic.

Du skal nu ind i e-conomic og importere din kontoplan og sætte din regnskabsopsætning op.

I denne video kan du se, hvordan du importerer din kontoplan fra summasummarum over i e-conomic og håndterer din regnskabsopsætning.

Sådan importerer du din kontoplan i e-conomic

Du skal nu importere din kontoplan i e-conomic. Kontoplanen skal være i formatet CSV (semikolonsepareret), som fx Microsoft® Excel kan gemme i.

Følg trinnene og få importeret din kontoplan

  1. Først skal du sørge for at have filen med din kontoplan, gemt som en CSV fil.
  2. Dernæst skal du sørge for at ændre/skrive kontotypen, som tal i din fil, se afsnittet "kontotype" nedenfor
  3. Indsæt evt. nøgletalskoder i din fil, hvis du vil have dem med i din import, se afsnittet "nøgletalskoder"
  4. Klik på ikonet "importér kontoplan", når du er klar
  5. Klik på "gennemse" og hent din CSV fil fra din PC
  6. Klik på "OK" for at importere din kontoplan

Hvis du bruger Makroen fra forrige vejledning Klargøring til import af filer i excel, kan du springe direkte til "Regnskabsopsætning".

Kontotype

Før du kan importere din kontoplan skal kolonnen kontotype "oversættes" fra tekst til et tal. F.eks vil en konto af typen "Drift" svare til tallet 1 i kolonnen, hvor du har din kontotype.

Kolonnen 'Kontotype' skal udfyldes. Det gør du med et tal fra 1-6 på følgende måde:

1 = Drift
2 = Status/Balance
3 = Sumfra
4 = Overskrift
5 = Overskrift Start
6 = Sumintervaller

Nøgletalskoder

Hvis du vil have dine nøgletalskoder med i din kontoplan i forbindelse med importen, kan du udfylde kolonnen 'Nøgletalskode' med et tal fra 1-21 på følgende måde. Igen skal teksten oversættes til et tal der passer, f.eks vil "Variable omkostninger" svare til tallet 2:

1. Omsætning
2. Variable omkostninger
3. Direkte lønninger
4. Øvrige direkte omkostninger
5. Kapacitetsomkostninger
6. Afskrivninger
7. Finansielle poster
8. Ekstraordinære poster
9. Selskabsskat
10. Anlægsaktiver
11. Varebeholdninger/igv. arbejder
12. Debitorer
13. Øvrige omsætningsaktiver
14. Likvide beholdninger
15. Egenkapital
16. Privat indskud/hævet
17. Hensættelser
18. Langfristet gæld
19. Kreditinstitutter
20. Kreditorer
21. Øvrig kortfristet gæld

  • Hvis du benytter Excel på en MAC-computer, er det vigtigt, at du gemmer filen som windows-csv-format og ikke som alm. csv-format, da det ellers kan give problemer med at importere filen.

Her kan du se et eksempel på en kontoplan til indlæsning: Klik her for at se et eksempel på, hvordan du opbygger filen

- Når du har konverteret kontoplanen ind, fortæller e-conomic at du har fået oprettet x antal moms konti (max 5 karakterer), disse moms konti er IKKE sat op til rigtige momskonti, hvorfor dette gøres.

I denne e-copedia vejledning kan du se, hvordan du opretter momskonti.

Regnskabsopsætning

Foruden moms opsætningen ovenfor, skal følgende også oprettes:

Nu er du klar til at gå videre til 4. og sidste step Import af varer, kunder, leverandører og posteringer.

Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Tilbage til emnet og læs mere om Fra summasummarum til e-conomic
Tilbage til emnet og læs mere om Velkommen til e-conomic
Tilbage til emnet og læs mere om Dit e-conomic
summasummarum/trin3 · Sidst ændret: 2017/07/04 14:10 af Isabel Christensen