ForsideRykkere Find-kunder-der-skal-rykkes

Find kunder der skal rykkes

Før du kan sende en rykker på det/de beløb dine kunder skylder dig, skal du først finde frem til kunderne.

Du kan sende rykkere, hvis du har Small Business- eller Professional pakke. Hvis du har en Start-up pakke skal du skifte din pakke, før du kan sende rykkere i e-conomic.

Sådan finder du kunder, der skal rykkes

  1. Klik på fanen "Salg".
  2. Klik på "Fakturering" i menuen til venstre og vælg "Rykkere".
  3. Udfyld felterne i "Generelt" og "Tekst" - se evt. "Oplysning om felterne" nedenfor.
  4. Klik på "OK".

Oplysninger om felterne

Bemærk, at ikke alle felter er obligatoriske.

Vær opmærksom på, at det KUN er de søgekriterier, du skal bruge i din søgning, der er udfyldt.

Felt Handling
Generelt
Fra/Til gruppe Et gruppeinterval, der skal specificeres rykkere (eller kontoudtog) for.
Fra/Til kundeEt kundenummerinterval.
Fra/Til datoEt datointerval for posteringer. 'Fra' dato er kun aktuel for 'typen' "Kontoudtog". Bemærk, at ’Til’-datoen bliver datoen på dokumentet.

Det kan også være datoen, hvor du er ajour med at bogføre dine kundeindbetalinger. Det er også denne dato, der kommer til at fremgå af rykkeren.
ValutaValutaen for rykkeren eller kontoudtoget.
TypeRykkernummer eller kontoudtog. Bemærk, at rykkerne skal udsendes i numerisk rækkefølge.
RespitEr det antal dage, du giver kunden til at betale uden at ville rykke, men respitdagene er også afgørende for, hvornår en rykker 1 dukker op som rykker 2. Et godt råd er at arbejde med fx 10 dages respit både i rykker 1, 2 og 3. Hvis der f.eks. angives ‘10’ dage, medtages alle debitorer med fakturaer, der har forfald tidligere end for 10 dage siden.

Dagene i feltet "huskes", så hvis du allerede har skrevet "3" ved typen "Rykker 1", vil dette antal fremkomme, når du vælger en "Rykker 1", etc. igen.
RykkergebyrIndtast det gebyr, kunden skal betale for rykkeren.
RenteberegningOm der skal beregnes renter pr. påbegyndt måned eller præcis måned.

Hvis din rentesats er rente pr. år, skal du dividere renten med 12 før du indtaster den i feltet.

Påbegyndt måned beregner renter fra forfaldsdato (primo måneden) til og med ultimo måneden fra rykkerdatoen.

Eksempel: Faktura 1 har forfaldsdato 28.05.09 rykker sendes 03.06.09. Der vil blive beregnet renter fra 1.05.09 til 30.06.09

NB Vær opmærksom på at selvom du IKKE tilskriver renter på din rykker vil systemet alligevel opfatte "rentetilskrivningen" i henhold til perioden og der vil først blive tilskrevet nye renter fra slutningen af den "tidligere rentetilskrivningsperiode".

Præcis måned beregner renter fra forfaldsdato til rykkerdato.

Bemærk, at hvis der tidligere er tilskrevet renter, vil systemet først tilskrive nye renter fra slutningen af den tidligere rentetilskrivningsperiode, uanset om du ændrer renteberegningstypen fra f.eks "påbegyndt måned" til "præcis" og omvendt.
Rentesats/mdr.Den rentesats (%), der skal anvendes pr. måned.
Satsen i feltet "huskes", så hvis du allerede har skrevet en sats ved typen "Rykker 1", vil denne sats fremkomme, når du vælger en "Rykker 1", etc. igen.
Bagatel, renteEr rentebeløb, der er så små, at du ikke vil opkræve/bogføre dem. Hvis der tilskrives rente, bogføres renten som en indtægt – hvis kunden ikke betaler renten, skal du tilbageføre renteindtægten.
Funktionen kan derfor også bruges til kun at tilskrive renter til kunder, hvor der er en seriøs grund til at opkræve rente, fx hvor rentebeløbet er over kr. 200. (Systemet vil på rykkeroversigten skrive (bagatel): ud for "rente i alt" og rentebeløb under kr. 200 vil ikke blive bogført, selv om de vises i kladde layoutet)
Bagatelrenten i feltet "huskes", så hvis du allerede har skrevet en bagatelrente ved typen "Rykker 1", vil denne bagatelrente fremkomme, når du vælger en "Rykker 1", etc. igen.
Bagatel, saldoEr åbne saldi, som du synes er for små (bagatelagtige) at rykke for. Hvis du fx ikke vil rykke kunder, der skylder under kr. 200, skriver du 200 i dette felt. Hvis du vil rykke alle uanset beløb, kan du bruge feltet til at fjerne rykkere for beløb, der ellers skulle bogføres og udlignes som øredifferencer. I så fald kan du sætte bagatelsaldoen til fx kr. 10.
Bagatelsaldoen i feltet "huskes", så hvis du allerede har skrevet en bagatelsaldo ved typen "Rykker 1", vil denne bagatelsaldo fremkomme, når du vælger en "Rykker 1", etc. igen.
Tekst til primosaldoSaldoen pr. "Fra dato" vises automatisk. Du kan tilføje en tekst, der vises sammen med primosaldoen (f.eks. ”Saldo pr. 30.06.20XX”).
BetalingsbetingelseVælg eksisterende, eller opret nye betalingsbetingelser.
BetalingsdatoBetalingens nye forfaldsdato.
Tekst
OverskriftIndtast en titel, f.eks. Rykker 1.
Teksten i feltet "huskes", så hvis du allerede har skrevet en tekst ved typen "Rykker 1", vil denne tekst fremkomme, når du vælger en "Rykker 1", etc. igen.
TekstTeksten i rykkeren. Der er plads til 500 tegn.
Teksten i feltet "huskes", så hvis du allerede har skrevet en tekst ved typen "Rykker 1", vil denne tekst fremkomme, når du vælger en "Rykker 1", etc. igen. Hvis du skriver meget tekst, og teksten ikke vises i din rykker, kan det skyldes, at du ikke har sat flueben i boksen "Ombryd tekst" i tekst elementet i Design og Layout.
Tekst, renteEn tekst, som vises på rentelinjen, f.eks. “Tilskrevne renter”.
Teksten i feltet "huskes", så hvis du allerede har skrevet en tekst ved typen "Rykker 1", vil denne tekst fremkomme, når du vælger en "Rykker 1", etc. igen.
Tekst til primosaldoPrimosaldoens overskrift udfyldes automatisk, men kan redigeres.
Tekst til faktura-posteringerFakturaens overskrift udfyldes automatisk, men kan redigeres.
Tekst, gebyrEn tekst, som vises på gebyrlinjen, f.eks. “Rykkergebyr”.
Teksten i feltet "huskes", så hvis du allerede har skrevet en tekst ved typen "Rykker 1", vil denne tekst fremkomme, når du vælger en "Rykker 1", etc. igen.

Relaterede artikler
Du har mulighed for at vedhæfte de underliggende fakturaer til din rykker. Det gør du under Design og Layout se her, hvordan du kan gøre det.

Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Tilbage til emnet og læs mere om Før du sender en rykker

Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér.

rykkere/find-kunder-der-skal-rykkes · Sidst ændret: 2018/04/19 09:57 af Andreas Rostved