ForsideRegnskab Kassekladder-leverandoerfaktura

Leverandørfaktura

Når du har modtaget en faktura fra din leverandør, og du skal registrere den i e-conomic, gør du dette i fanebladet "Regnskab" og ved at vælge en kassekladde i menuen til venstre.

Der er forskellige måder at lave en "Leverandørfaktura" på bl.a. om det er en dansk leverandør eller udenlandsk. Men det første du skal tage stilling til, er om du som virksomhed vil gøre brug af kreditorstyring, eller om du blot vil lave dine leverandørfakturaer som et finansbilag. Hvis du som virksomhed vælger kreditorstyring, kommer der her nogle eksempler på forskellige typer leverandørfakturaer, og hvordan du registrere dem i e-conomic.

Her kan du se en video om, hvordan du opretter en leverandørfaktura. (Klik på Youtube ikonet i videoen, for at få åbnet videoen i Youtube).

Alle leverandørfakturaer starter med at du skal

  • Klikke på fanen ”Regnskab”.
  • Så skal du vælge den kassekladde du vil arbejde i.
  • Og lav en ny postering ved at klikke på ”Ny postering” og vælg typen ”Leverandørfaktura”.

Hvis du i stedet kun vil gøre brug af finansbilag, er dette også en mulighed.

Sådan opretter du en en postering af typen "leverandørfaktura"

Klik på "Ny postering" og indtast dine data.

Oplysninger om felterne
Bemærk, at ikke alle felter er obligatoriske.

Felt Handling
TypeVælg "Leverandørfaktura"
DatoIndtast bogføringsdatoen.
BilagBilagsnummeret udfyldes automatisk, men kan redigeres.
Leverandørnr.Indtast det ønskede leverandørnummer, eller vælg et Leverandørnummer.
ModkontoIndtast det ønskede kontonummer, eller vælg en konto.
MomsVælg den moms, der skal pålægges, på både ‘Kontonr.’ og ‘Modkonto’, hvis det er relevant. (For ikke at lægge moms på skal du vælge den tomme linje i rullelisten).
Debet/KreditEr udfyldt på forhånd (kredit), men kan ændres til debet.
BeløbPosteringsbeløbet (bruttobeløbet).
ValutaVælg den valuta, som beløbet skal bogføres i.
TekstIndtast din posteringstekst.
BetalingstypeVælg hvilken betalingstype du vil benytte. Du har mulighed for at benytte:

Ingen: du bogfører ingen betaling
+71: Du betaler på giro kortart +71 → felterne "FI-kreditornr." og "OCR-linje" udfyldes (evt. foranstillede nuller udfyldes automatisk).
+73: Du betaler på giro kortart +73 → felterne "FI-kreditornr." og "Besked" udfyldes.
+75: Du betaler på giro kortart +75 → felterne "FI-kreditornr. og OCR-linje" udfyldes. Hvis man ønsker at tilføje en tekst skal dette gøres i "OCR/valgfri besked” feltet efter OCR, adskilt af '/‘..
+04: Du betaler på giro kortart +04 → felterne "Girokonto" og "OCR-linje" udfyldes (evt. foranstillede nuller udfyldes automatisk).
Bankoverførsel: Du betaler via bankoverførsel og kan benytte funktionen eksport af betalinger
IBAN: Du betaler via bankoverførsel til udlandet. Feltet "IBAN/Swift-nr." skal udfyldes på denne måde: DK2608950001000788/HANDDKKK.
Kun postering: Du posterer din faktura og opretter samtidig en betaling af din faktura - dvs. at du samtidigt opretter en betalingslinje, der bliver trukket på din bankkonto.
ForfaldsdatoIndtast forfaldsdatoen for din leverandørfaktura.
FakturanummerIndtast fakturanummeret på din leverandørfaktura - maksimum 30 tegn.

Når du har bogført din leverandørfaktura, kan du altid finde den igen og arbejde videre med din leverandør.

Sådan ser du udestående leverandørfakturaer på en bestemt leverandørkonto

  1. Klik på fanen "Regnskab".
  2. Klik så på "Søgning og lister" i menuen til venstre og vælg "Leverandører".
  3. Klik på ikonet "Åbne posteringer" til højre.

Sådan udligner du manuelt en leverandørfaktura med en betaling:

  1. Klik på "Udlign" til højre.
  2. Klik på "Ja".

Tip og trick
Når du udligner leverandørposteringer i udenlandske valutaer, placeres eventuelle valutakursdifferencer automatisk på systemkontoen ‘Valutakursdifference, leverandører’. Valutakursdifferencen bliver bogført således:
Ligger betalingsdatoen efter fakturadatoen → bogføres differencen på samme dato, som betalingsdatoen.
Ligger betalingsdatoen før fakturadatoen → bogføres differencen på samme dato, som fakturadatoen.

Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Læs mere om Leverandører
Læs mere om posteringer i fremmed valuta
Læs mere om Kassekladde daglig
Læs mere om Moms - Hvad spørger vores kunder om


Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér.

regnskab/kassekladder-leverandoerfaktura · Sidst ændret: 2020/03/08 18:41 af Kathrine Grotkær Sørensen