Autoforslag

I denne guide kan du blive klogere på, hvordan Autoforslag fungerer rent teknisk.

Hvordan fungerer Autoforslag?

Indersiden af Autoforslag kan være lidt kompleks og dermed noget svær at forstå. Grundlæggende kan man sige, at Autoforslag arbejder i to trin.

  • Autoforslag leder efter tal/numre i posterings-teksterne. Ud fra teksten, førsøger autoforslag at matche posten med en tilhørende kunde- eller leverandørfaktura. Hvis du udelukkende benytter finansbilag i dit regnskab, kan poster ikke matches med kunde- eller leverandørfaktura og Autoforslag fortsætter derfor til næste trin.
  • Hvis Autoforslag ikke finder nogen tal/numre i posterings-teksterne, vil den begynde at aflæse ord i posterings-teksterne. Her sammenlignes de fundne ord, med de seneste 1.000 bogførte poster. Med andre ord kigger systemet i de seneste tusinde bogførte kundeindbetalinger, leverandørbetalinger og finansbilag.

Bemærk
Autoforslag kan udelukkende kontere posteringer i samme valuta som den grundvaluta, du har indstillet i din aftale. Hvis du har posteringer i anden valuta, end din grundvaluta, skal du kontere disse direkte i din kassekladde.

Hvordan finder Autoforslag frem til forslagene?

Trin 1

Kundeindbetalinger

  • Fakturanummer: Hvis teksten kan identificeres med et fakturanummer, vil systemet matche op med dette, såfremt beløbet/restbeløbet imellem faktura og indbetaling stemmer overens
  • Kundenummer: Hvis teksten kan identificeres med et kundenummer på minimum seks cifre, vil systemet angive kundenummer
  • FIK-nummer - faktura: Hvis FIK-linjen kan identificeres med et fakturanummer, vil systemet matche op med dette, såfremt beløbet/restbeløbet imellem faktura og indbetaling stemmer overens
  • FIK-nummer - kundenummer: Hvis FIK-linjen kan identificeres med et kundenummer på minimum seks cifre, vil systemet angive kundenummer

Leverandørbetalinger

  • Fakturanummer: Hvis teksten kan identificeres med et fakturanummer, vil systemet matche op med dette, såfremt beløbet/restbeløbet imellem faktura og betaling stemmer overens
  • Leverandørnummer: Hvis teksten kan identificeres med et leverandørnummer på minimum seks cifre, vil systemet angive leverandørnummer

Bemærk
Autoforslag kan kun matche op med én kunde-/leverandørfaktura pr. linje

Trin 2

Hvis der ikke er et fakturanummer eller kunde-/leverandørnummer i teksten, vil Autoforslag tage udgangspunkt i de seneste 1.000 bogførte posteringer. Her vil Autoforslag først og fremmest kigge på teksten og se, om de tre seneste bogførte posteringer med samme tekst er bogført på samme konto og samme type. Hvis de er det, vil systemet foreslå en lignende kontering. Hvis det ikke er tilfældet, vil Autoforslag forsøge at foreslå en kontering ud fra din tidligere bogføring. Her skal det bemærkes, at Autoforslag laver et kvalitetstjek, der betyder, at den konto den skal foreslå, skal være overvejende benyttet i din tidligere bogføring, hvorfor man ikke er garanteret et forslag. Hvis du støder på, at Autoforslag ikke kommer med et forslag, selvom du forventede det, er det fordi, du skal træne din Autoforslag.

Bemærk
Autoforslag finder udelukkende referencer blandt de seneste 1.000 bogførte posteringer, når modulet udfører trin to.

Hvordan træner jeg Autoforslag?

Når Autoforslag konterer efter Trin 2, vil den kigge på tidligere bogførte posteringer og bruge posteringsteksten som reference – og du kan træne Autoforslag i forhold til dette step, så den konterer, som du ønsker det.

Hvis du tilvælger Autoforslag på en helt ny aftale, hvor der ikke er bogført nogle posteringer, skal du lære Autoforslag at kontere, da den tager udgangspunkt i de sidste 1.000 bogførte posteringer og bruger posteringsteksten som reference – og når der ikke er bogført nogle posteringer, er der ingen reference at sammenligne med. Autoforslag bliver dog helt automatisk trænet, når du begynder at bogføre dine posteringer løbende, da den vil huske, hvordan du gør. Det betyder, at første gang du bogfører, skal du manuelt træne Autoforslag. Anden gang du bogfører med samme tekst, vil Autoforslag genkende din tidligere bogføring og foreslå dig denne.

Hvis du derimod tilvælger Autoforslag på en aftale, hvor der allerede er bogført en masse posteringer i forvejen, vil Autoforslag sammenligne med disse. Du skal kun tage stilling til en træning af Autoforslag i de tilfælde, hvor du ønsker at bogføre på andre konti med samme tekst, end der er gjort hidtil.

Hvis du ønsker at bogføre dine posteringer med en ny tekst, skal du fremadrettet træne Autoforslag til at kontere anderledes. Det gør du ved at bogføre posteringerne med den samme tekst tre gange i træk, og således vil Autoforsalg foreslå den korrekte konto den fjerde gang.

Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du læse mere om emnet?
Til top
Læs mere om Kom godt igang med Autoforslag

Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér.

regnskab/bankafstemning-bankafstemning-autoforslag/traen · Sidst ændret: 2018/12/14 16:34 af Andreas Rostved