ForsideRapporter Leverandoerer-afstemning-af-leverandoersamlekonto

Afstemning af leverandørsamlekonto

Stemmer beløbet på din samlekonto for leverandører ikke overens, med beløbet i din leverandørsaldoliste, kan det evt. skyldes, at du har bogført posteringer, direkte, på leverandørsamlekontoen.

Det kan også skyldes, at du på et tidspunkt, måske, har haft ændret din leverandørsamlekonto, til en anden konto, end den nuværende.

Sådan kan du afstemme leverandørsamlekontoen

Med denne rapport har du mulighed for, nemmere, at afstemme det samlede beløb på din leverandørsaldoliste med f.eks beløbet i din saldobalance, for samme konto.

Rapporten viser saldoen på samlekontoen ud fra en given pr. dato. Den viser endvidere en evt. difference, som du kan se fordelt nedenfor, på h.h.v.

  1. Leverandørrposteringer på andre konti, eller
  2. Direkte posteringer på samlekonti.

Er der et beløb i difference, kan du klikke på beløbet under " Specifikation af difference", og i pop op vinduet, kan du nu se de posteringer, der indgår i beløbet.

Vis/skjul søgeområde

Du har mulighed for at få vist din søgning over din fremsøgte rapport, ved at klikke på de to pile.


Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Tilbage til emnet og læs mere om Rapporter
rapporter/leverandoerer-afstemning-af-leverandoersamlekonto · Sidst ændret: 2017/12/22 10:14 af Andreas Rostved