e-copedia

e-copedia - din hjælp til e-conomic
ForsideLager Lagerregulering-lageraabning

Lageråbning/primolager

Det er ikke nødvendigt, at bogføre lageråbningen (primolager) inden du begynder at sælge (fakturere) varen.

Men af hensyn til kostprisen på de solgte varer anbefaler vi, at du venter med at sælge (fakturere) til lageråbningen er bogført.

Inden du bogfører en lagerregulering skal du have opsat dine varegrupper med lagertræk, og anført konti for Varekøb/lager og Vareforbrug, som vist i videoen nedenfor.

Sådan foretager du din lageråbning (primolager)

Her kan du se en video om, hvordan du opretter din lageråbning - eksemplet i videoen viser, hvordan man bogfører en lageråbning, når man allerede (finansielt) har bogført en lagerbeholdning, da man startede op med e-conomic. (Klik på Youtube ikonet i videoen, for at få åbnet videoen i Youtube).

Læs hele vejledningen igennem, for at afklare om dit udgangspunkt er det samme, som i videoen.

Lageråbningen tastes i en lagerkladde som en reguleringslinje.

 1. Klik på fanen "Lager".
 2. Vælg "Lagerkladder" i menuen til venstre og klik på menupunktet "Lagerregulering".
 3. Klik på "Ny reguleringslinje".
 4. Udfyld felterne - se evt. "Oplysninger om felterne" nedenfor
  • Type: Vælg "Åbning".
 5. Indtast varenr.
 6. Indtast det antal stk. af varen, som du skal åbne med.
 7. Indtast kostprisen pr. vare (enhedspris).
 8. Afslut ved at klikke på "Gem".

Benyttes ”Lokation”, og/eller ”Varianter” så skal disse informationer også tastes.

Oplysninger om felterne

Felt Handling
Type Vælg "Åbning".
Varenr. Det ønskede varenummer.
Lokation Lagerbygningens lokation.
Antal Antallet af enheder på lager.
Valuta Anskaffelsesvalutaen.
Enhedspris Kostprisen.

OBS

 • Typen "Åbning" vil efterregulere kostprisen på de varer som du evt. har bogført salgsfakturaer på, inden du fik varerne på lager i dit regnskab. (Dvs. du er/var i minuslager). Minuslager medfører ikonerne "Vis kommende efterreguleringer" på varekontokortet. Læs mere om kommende efterreguleringer.

Sådan bogfører du en lageråbning/primolager

 1. Godkend det relevante antal lagerregulerings linjer, ved at klikke af i boksen til venstre.
 2. Klik så på knappen "Bogfør regulering".
 3. Udfyld dialogboksen - se evt. information om Dialogboksen nedenfor.

Dialogboksen

I dialogboksen taster du bogføringsdato (primo), en bogføringstekst og i feltet ud for ”Åbning” taster du kontonummeret på den konto, hvor værdien af varerne på bogføringsdatoen er bogført (i vores standard kontoplan er det konto 5520).

Afslut ved at klikke på "OK".

Efter bogføring skal du naturligvis tjekke, at du har fået registreret antal og kostpris korrekt på varerne.

Afstem evt. via rapporten ”Finanslagerværdi” at antallet af varer stemmer og at den samlede finanslagerværdi stemmer med saldoen på beholdningskontoen (5520).

Er der fejl i det indtastede, skal det rettes via reguleringslinjer. Læs evt. mere om regulering af vare i Lagerregulering.

Advarsel!
For at give dig den bedste oplevelse med lagerstyring i e-conomic, er korrekt opsætning vigtig. Opsætning af lagerstyring, kan afvige fra denne guide, i så fald..

 • e-conomic allerede er taget i brug, før tilvalg af lagerstyring. Hvis dette er tilfældet, vil varens værdi normalt allerede være bogført på en købskonto (driftskonto). I dette tilfælde er det denne købskonto, der skal anvendes som modkonto, fremfor lagerbeholdnings-kontoen, som vist i eksemplet i denne artikel. Hvis købskonto tastes som modkonto flytter e-conomic dine varers værdi fra købskontoen til beholdningskontoen og lagerstyringen er hermed opsat korrekt.
 • tillægsmodulet lagerstyring er taget i brug samtidig med resten af e-conomic, er varens værdi normalt allerede bogført på beholdningskontoen (se video ovenfor). Derfor benyttes beholdningskontoen som modkonto, i dette tilfælde. e-conomic registrerer dine varers værdi, ved at debitere og kreditere beholdningskontoen. Dermed er den finansielle effekt, at beholdningskontoen ikke viser ændring i sin saldo før og efter lager-åbningen bogføres. Rapporten "Finanslagerværdi" vil derimod afspejle værdien af de varer, du har på lager.
 • en lageråbning bogføres forkert. Denne lageråbning kan desværre ikke tilbageføres (fordi det er umuligt at bogføre en lageråbning med negativt fortegn). Du er nødt til at foretage en lagerregulering for at regulere den forkerte lageråbning ud af regnskabet, og så bogføre en korrekt lageråbning herefter.


Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Læs mere om Ny reguleringslinje
Læs mere om Import af lagereguleringer ved lageråbning
Læs mere om Lagerregulering - regulering af antal eller kostpris
Læs mere om Bliv klogere på lager
Læs mere om Opret en vare/ydelse
Læs mere om Import af lagerreguleringer

Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér.

lager/lagerregulering-lageraabning · Sidst ændret: 2017/10/24 14:05 af Andreas Rostved
Visma e-conomic A/S