ForsideIndstillinger Kategorier-og-enheder-betalingsbetingelser-factoring

Betalingsbetingelser – Factoring

Når man opretter en betalingsbetingelse, har man flere forskellige muligheder, når det kommer til hvilken type det skal være, en af dem er typen "Factoring".

Factoring giver dig mulighed for, at lukke fakturaen med det samme og fordele beløbet ud på mere end en konto. Dette vil som regel være bankkontoen, samt en konto til factoring gebyret. Factoring er et princip, hvor man sælger en del af sin debitorgæld til anden side, til et såkaldt factoring firma, så mod at få fx 90% af beløbet betalt med det samme, køber factoring firmaet hele den fakturas gæld.

Da factoring firmaer tager et gebyr, for at gøre dette, som regel en procentdel af selve fakturaens beløb, kan man ved oprettelse af denne betalingsbetingelse, præcisere hvor meget man selv får indbetalt (i eksemplet på billedet 90 %) samt hvor mange procent, der er afskrevet grundet factoring (de resterende 10%).

Et praktisk eksempel er en faktura på 1.000 kr., med fordeling som vist på billedet ovenover, da vil man efterfølgende kunne se de to beløb på de respektive konti, som vist lige herunder. Med 900 kr. på konto 5821, og de resterende 100 kr. på konto 5822.


Sådan opretter du en betalingsbetingelse med factoring

  1. Klik på det orange tandhjul ”Indstillinger” → ”Alle indstillinger” → ”Kategorier og enheder”
  2. Vælg "Betalingsbetingelser" i menuen til venstre
  3. Klik på knappen ”Ny betalingsbetingelse” over listeområdet
  4. I feltet "Type" vælger du "Factoring".
  5. I feltet "Navn" skriver du en sigende tekst for lige netop denne betalingsbetingelse.
  6. I feltet "Beskrivelse" kan du beskrive betalingbetingelsen, som skal være med på fakturaen.
  7. I feltet "%-fordeling'" skal du skrive hvor stor en procentdel af beløbet på indbetalingen, der skal gå til det du skriver i feltet "Modkonto'" derudfor.
  8. I det næste felt "%-fordeling'" skal du skrive resten i procent, og angive hvilken konto det skal hen på i feltet ved siden af "Modkonto'".
  9. Klik på ”Gem” eller "Gem og ny", hvis du vil oprette en ny betalingsbetingelse med det samme.

Oplysninger om felterne
Bemærk, at ikke alle felter er obligatoriske.

Felt Handling
TypeHer vælger du Factoring. Så udlignes betalingen med det samme og bogføres, som angivet på de to konti (normalt en bankkonto og factoring-selskabets konto).
NavnDen tekst, der skal fremgå af fakturaen.
BeskrivelseYderligere tekst, der skal fremgå på fakturaen.
%-fordelingHar indskrives den procentdel af indbetalingen, der skal bogføres på den konto, du skriver i feltet ved siden af.
ModkontoAngiv kontoen for, hvor den procentdel, der er skrevet ind i feltet til venstre for, skal bogføres henne.
%-fordelingSkriv den resterende procentdel af indbetalingen, der skal bogføres på den konto, du skriver i feltet ved siden af.
ModkontoAngiv kontoen for, hvor den procentdel, der er skrevet ind i feltet til venstre for, skal bogføres henne.


Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Tilbage til emner og læs mere om Bogfør og udsend en rykker
Tilbage til emnet og læs mere om Find kunder der skal rykkes
Tilbage til emnet og læs mere om Salg
Tilbage til emnet og læs mere om Ny vareleverandør


Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér.

indstillinger/kategorier-og-enheder-betalingsbetingelser-factoring · Sidst ændret: 2017/10/11 16:14 af Andreas Rostved