ForsideGenerelt Primoposteringer-opret-gammelt-regnskabsaar

Opret "gammelt" regnskabsår

Opret et regnskabsår for at oprette primoposteringer for kontiene. Året skal ligge før det første regnskabsår, du vil bruge e-conomic til.

Sådan opretter du et "gammelt" regnskabsår

 1. Klik på tandhjulet "Indstillinger" → "Regnskab" → "Regnskabsår".
 2. Klik på "Nyt regnskabsår".
 3. Indtast den periode, som dækker det regnskabsår, du du vil oprette.
 4. Klik på "Gem".

Her kan du se en video om, hvordan du opretter et gammelt regnskabsår. (Klik på Youtube ikonet i videoen, for at få åbnet videoen i Youtube).

Indtast og bogfør ultimoposteringer for gammelt regnskabsår

Når du har oprettet det "gamle" regnskabsår, indtaster og bogfører du posteringer for status- og resultatopgørelseskonti for det nye regnskabsår.

Til det formål kan du bruge en saldobalance for det forgange år, fra dit tidligere regnskabsprogram. Du bogfører posteringerne i en kassekladde i e-conomic.

 1. Klik på "Regnskab" → "Kassekladder" → "Daglig".
 2. Klik på "Ny postering".
 3. Udfyld felterne - se evt. forklaring til felterne nedenfor
 4. Klik på "Gem" eller "Gem & ny", hvis du vil oprette et mere med det samme.
 5. Gentag trin 2-4, indtil alle posteringer er oprettet.

Du bogfører alle ultimoposteringerne for alle driftskonti (resultatopgørelsen) og statuskonti (balancen). Sumtallene skal ikke bogføres (markeret med rødt på illustrationen).


Posteringerne bogfører du på følgende måde:

 • Klik på fanebladet Regnskab
 • Klik på Ny postering i kassekladden. For hver postering udfylder du felterne nedenfor.
 • Afslut med Gem.

Oplysninger om felterne
Bemærk, at ikke alle felter er obligatoriske.

Felt Handling
TypeVælg ‘Finansbilag’.
DatoDen sidste dato i det gamle regnskabsår.
BilagBrug samme nummer til alle posteringer. Det samme bilagsnummer foreslås, indtil alle posteringer i kassekladden balancerer.
KontoIndtast det ønskede kontonummer, eller vælg en konto ved at klikke på ikonet ‘…’.
ModkontoLad det stå tomt.
MomsVælg den tomme linje i rullelisten dvs. der ikke skal vælges moms.
D/KVælg, om beløbet skal krediteres eller debiteres.
BeløbKontoens primosaldo.
ValutaVælg det bogførte beløbs valuta – ved primoposteringer er det indenlandsk valuta.
TekstIndtast en kort beskrivelse af posteringen, f.eks. ‘Primo’.

Når alle posteringer er oprettet, skal kassekladden være i balance, inden du bogfører den. Du bogfører kassekladden ved at klikke på Bogfør kladde.

 • Når kassekladden er bogført, kan posteringerne ikke længere slettes.


Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Tilbage til emnet og læs mere om Primoposteringer, ved skift fra andet regnskabssystem
generelt/primoposteringer-opret-gammelt-regnskabsaar · Sidst ændret: 2017/05/09 10:58 (ekstern redigering)