ForsideGenerelt Primoposteringer

Primoposteringer – ved skift fra andet regnskabssystem

Primo, åbning, åbningspostering, åbningstal eller åbningsbalance - kært barn har mange navne

Når du skifter til e-conomic fra et andet regnskabssystem, kan du bruge det tidligere systems sidste saldobalancer (ultimoposteringer) som primoposteringer i e-conomic.

Før du tager e-conomic i brug, skal du beslutte, om du vil bruge sidste års balance - ultimoposteringerne - eller indeværende års primoposteringer.

Her kan du se en video om, hvordan du opretter en primopostering/åbningsbalance i kassekladden. (Ved dobbeltklik åbnes videoen op i Youtube)

Ultimoposteringer

Indtast ultimoposteringer fra sidste års saldobalance, for alle driftskonti (resultatopgørelsen) og statuskonti (balancen) 1).

 • Du har startet din virksomheds regnskab op, i et andet regnskabssystem.
 • Nu har du så besluttet dig for at rykke over til e-conomic.

For at få dine primoposteringer ind i e-conomic, fra dit andet regnskabssystem skal du:

 1. Oprette de regnskabsår det drejer sig om (det tidligere og det nuværende),
 2. Have en saldobalance fra dit tidligere system (hvilke beløb skal stå på hvilke konti).
 3. Når du har indtastet (eller importeret) posteringerne for sidste regnskabsår (brug sidste dato i regnskabsåret, som bogføringsdato) skal du afslutte regnskabsåret for at få overført primoposteringerne til dit indeværende regnskabsår).

Primoposteringer

Indtast primoposteringer for indeværende regnskabsår 2).

 • Du tager tallene, som dit tidligere regnskabsprogram allerede har overført til primo, for alle statuskonti
 • Du indtaster posteringerne i det regnskabsår du starter med (brug første dato i regnskabsåret, som bogføringsdato).

Skal du også fordele dine kunders saldi ud på de enkelte kundekonti?

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du opretter et gammelt regnskabsår, og lukker et regnskabsår med primoposteringer samt fordeler kunde/debitor saldoen på de enkelte kunder/debitorer.

Opret Primo-/ultimoposteringer

For at oprette primo- eller ultimoposteringer i e-conomic, skal du taste tallene ind fra din saldobalance, som et-benede posteringer i din kassekladde.

 • Start med at klikke på fanen "Regnskab".
 • Vælg så "Kassekladder" og klik på den kassekladde, som du vil taste i.
 • Klik på "Ny postering".
 • Her skal du vælge typen "Finansbilag" og taste dine data i felterne: "Bilag", "Dato", "Kontonummer", "Beløb" og "Tekst". Vær opmærksom på at der ikke skal stå noget i modkonto da, når det hele er tastet ind, vil det gå i nul.
 • Afslut ved at klikke på "Gem og fortsæt".

Tip og trick
Hvis du starter midt i et regnskabsår skal du indtaste ultimoposteringerne for alle statuskonti for det foregående år.

Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Tilbage til emnet og læs mere om Kom godt i gang med e-conomic
Tilbage til emnet og læs mere om Lageråbning-primolager
1) Primopostering eller åbningsbalance, som man også kalder den, er den første postering i regnskabet. Det gælder både, når man starter sit regnskab op, eller efter en årsafslutning
2) Når man afslutter sit regnskab ender man op med en ultimopostering og den overføres så til det nye regnskabsår og bliver til en primopostering
generelt/primoposteringer · Sidst ændret: 2017/05/09 10:58 (ekstern redigering)