ForsideGenerelt E-conomic-og-valuta-valutakursdifferencer-leverandor-kunde

Valutakursdifferencer

Fra tid til anden kan det hænde, at der er opstået en kursdifference på din kunde eller din leverandør.
Det er naturligt med valutakursdifferencer, da kurser ændres flere gange dagligt, og derfor vil den være forskellig fra dag til dag i e-conomic. Valutadifferenceposteringer automatisk genereret af systemet vil altid stå i grundvaluta, og de kan derfor hurtigt findes frem via kundens posteringer.

Valutakursdifference i forbindelse med kundeindbetalinger eller leverandørbetalinger

  • Klik først på fanebladet "Salg".
  • Derefter skal du klikke på "Kunder".
  • Vælg så "Kunder".
  • Og klik på ikonet "Posteringer" til højre for den valgte kunde.
  • Sæt valutaen til din grundvaluta (i mit tilfælde DKK).
  • Valutadifferenceposteringer automatisk genereret af systemet vil altid foregå i grundvaluta, og de vil derfor alle fremgå her.

Det er naturligt med valutakursdifferencer, da kursen ikke er fast. Virker beløbet urealistisk, kan det skyldes en forkert kurs enten på fakturaen eller betalingen.

  • Du kan altid udregne kursen ved at dividere"Beløb (DKK)" med "Beløb (Val)" og gange med 100 for at se, hvorvidt det er den ønskede kurs.

Er det en forkert kurs, skal udligningen mellem faktura og betaling ophæves. Herefter skal betalingen eller fakturaen tilbageføres. Er fakturaen lavet via "Salg", skal der laves en kreditnota. Kursen skal være den samme som den originale faktura/betaling.
Herefter skal der laves en ny, hvor kursen er korrekt.
Valutadifferenceposteringen skal manuelt tilbageføres via et finansbilag, hvis den ikke automatisk tilbageføres, når udligningen ophæves. Dette vil ligeledes fremgå af grundvalutaposteringerne på kunden.

  • Arbejdsgangen på leverandørsiden er den samme dog med den forskel, at det foregår under regnskabsfanen. ("Posteringer" på kreditor).


Valutakursdifference i forbindelse med fast valutakurs

Hvis du har benyttet dig af fast valutakurs, er det muligt, at du ved en fejl har ændret kursen i posteringsøjeblikket, så kommer der er difference, der kan være let at overse. Denne kan ses ved ovenstående guide, da alle systemposteringer vedrørende valuta altid dannes i grundvalutaen.

Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Tilbage til emnet og læs mere om Valuta
Tilbage til emnet og læs mere om Rapporter
Tilbage til emnet og læs mere om Kundeindbetaling

Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér.

generelt/e-conomic-og-valuta-valutakursdifferencer-leverandor-kunde · Sidst ændret: 2019/05/20 16:08 af Kathrine Grotkær Sørensen