ForsideC5 Kunderexp00033.kom

Kunder (exp00033.kom) - C5

Importér kundekartoteket (exp00033.kom)

 1. Åben exp00033.kom
  • Følg vejledningen ”Første behandling af alle exp00xxx.kom filer” på side 4.
 2. Kontroller at kundenummeret kun indeholder talværdier og maksimalt indeholder 9 tegn.
  • Hvis der er kundenumre der er længere end 9 tegn eller indeholder alfanumeriske tegn, så skal disse ændres.
  • VIGTIGT! Hvis du skal importere kundeposteringer.
  • Det originale nummer skal skrives ned, samt nummeret det er ændret til, da du skal lave ”Søg og erstat” for de ændrede kundenumre i behandlingen af kundeposteringerne.
 3. Kolonnen ”Post/by” skal opdeles i to kolonner.
  • Indsæt kolonne efter kolonnen ”Post/By”.
  • Markér kolonnen ”Post/By” - > klik på fanen ”Data” → klik på ikonet ”Tekst til kolonner” → vælg ”Fast bredde” → tryk ”Næste” → Indstil bredden til starten af bynavnet → tryk ”Udfør”.
  • Skriv ”Post” som overskrift i kolonnen ”Post/by” og ”By” som overskrift i den anden kolonne med ”fed” skrift.
 4. Kolonnen ”Kundegruppe” skal angives som tal, ud fra hvad de oprettede kundegruppers værdier er i e-conomic.
  • Markér kolonnen ”Kundegruppe” → tryk ”Ctrl + B” → klik på fanen ”Erstat” → Erstat navnene med tal.
 5. Kolonnen ”Betalingsbetingelse” skal være udfyldt med et navn svarende til en oprette betalingsbetingelse i e-conomic.
  • Hvis det ønskes at alle kunder skal have den samme betalingsbetingelse, kan ”Fast værdi” anvendes ved importen.
 6. Kolonnen ”MomsZone” skal være udfyldt med den korrekte zone for den pågældende kunde.
  • Momszonerne skal angives som enten ”1” = Indland, ”2” = EU (Rubrik B) eller ”3” = Udland (Rubrik C).
  • Privatkunder er i de fleste tilfælde ”Indland”, også selvom kunden er bosat uden for Danmark.
 7. Slet overskriftskolonner med ”ikke fed” skrift.
 8. Gem som CSV (Semikolonsepareret) fil.

Sådan importerer du kundekartoteket

 1. Klik på "Salg" → "Kunder"
 2. Vælg "Kunder" i menuen til venstre
 3. Klik på ikonet ”Vis importmuligheder”
 4. Vælg ”Importér kunder”
  • HUSK flueben i ”Opret nye poster”
Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Tilbage til emnet og læs mere om Eksport/import af data fra C5


Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér ;-).

c5/kunderexp00033.kom · Sidst ændret: 2017/05/09 10:57 (ekstern redigering)